Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu poszukuje kandydatów / kandydatek do realizacji zadania w ramach projektu Programu Rozwojowego kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.05.03.00-00-0026/19

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu poszukuje kandydatów / kandydatek do realizacji zadania w ramach projektu Programu Rozwojowego kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: POWR.05.03.00-00-0026/19

Racibórz, dnia 31 sierpnia 2021 r. Zadanie 4 nr   etap : IV- Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych SPECJALISTA DS. TWORZENIA BAZY SCENARIUSZY SYMULACYJNYCH Okres realizacji: 01.10.2021- 31.12.2021 Cel: Realizacja efektów uczenia na poszczególnych...