Praktyczne zajęcia symulacji w ośrodku symulacji medycznej z uwzględnieniem rozwoju kompetencji istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju dla kadry uczelni pielęgniarskiej