Realizacja zadania 3 – Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej i technicznej poprzez kursy dotyczące wykorzystania symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo PWSZ w Raciborzu. Szkolenie dla techników symulacji medycznej.