Program Rozwojowy Kierunku Pielęgniarstwo IKFIZ

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

„Program rozwojowy kierunku pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia.  Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Partner projektu

Partnerem projektu jest Szpital Rejonowy w Raciborzu imienia dr. Józefa Rostka

Aktualności

Spotkanie w Szpitalu w Raciborzu

Spotkanie w Szpitalu w Raciborzu

Dnia 31.12. 2020 o godz. 9.00 odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Partnera Projektu - Szpitalem Rejonowym w Raciborzu, który reprezentowali: Przełożona Pielęgniarek mgr Aniela Mainka Dyrektor Medyczny Elżbieta Wielgos Przedstawiciele Lidera (PWSZ). Cel spotkania:...

Ogłoszenia

Student – dokumenty do pobrania

Student – dokumenty do pobrania

Prosimy o kliknięcie i pobranie odpowiedniego pliku Deklaracja uczestnika projektuPobierz Wniosek o objęcie wsparciem w projekciePobierz Oświadczenie uczestnika projektuPobierz

Ogłoszenie o naborze dla kadry dydaktycznej

Ogłoszenie o naborze dla kadry dydaktycznej

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ogłasza nabór kadry dydaktycznej do projektu „Program rozwojowy  kierunku  pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej  Wyższej  Szkole Zawodowej w Raciborzu” współfinansowany ze środków Unii...

Ogłoszenie o naborze dla studentów

Ogłoszenie o naborze dla studentów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ogłasza nabór studentów kierunkupielęgniarstwo do projektu „Program rozwojowy  kierunku  pielęgniarstwo IKFiZ  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu” współfinansowany ze...

BIURO PROJEKTU

Zapraszamy do kontaktu

32 415 50 20

prkp@pwszrac.pl

ulica Słowackiego 45, Racibórz 47-400