Realizacja Zadania 2. Zajęcia dla studentów i studentek kierunku pielęgniarstwo  w PWSZ w Raciborzu. Etap V

Ogłoszenie Komisji Rekrutacyjnej

W dniu 06.04.2021 odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej na którym rozstrzygnięto konkurs na stanowisko : Instruktor w Centrum Symulacji Medycznej i Technik MCSM. Wybrani kandydaci na powyższe stanowiska pracy zostaną poinformowani...