Realizacja Zadania 2. Zajęcia dla studentów i studentek kierunku pielęgniarstwo  w PWSZ w Raciborzu. Etap V – Warsztat budowania relacji interpersonalnych „Bliżej siebie, bliżej innych” w dniach 04-05.06.2021 r.