20 stycznia 2021 roku, odbyło się spotkanie kierownika i koordynatora projektu z przedstawicielami partnera projektu (Szpital Rejonowy w Raciborzu). Celem spotkania było szczegółowe omówienie realizacji zadania dotyczącego opracowania nowych dodatkowych treści nauczania metodą symulacji medycznej.