Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu ogłasza nabór kadry dydaktycznej do projektu „Program rozwojowy  kierunku  pielęgniarstwo IKFiZ w Państwowej  Wyższej  Szkole Zawodowej w Raciborzu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Nabór będzie przebiegał zgodnie z Regulaminem naboru umieszczonym na stronie WWW projektu www.prkp.pwszrac.pl

W ramach naboru, objętych wsparciem w projekcie,  będzie 9 pracowników dydaktycznych ANS w Raciborzu zatrudnionych na kierunku pielęgniarstwo, 3 techników symulacji medycznej i 2 koordynatorów merytorycznych MCSM.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem naboru i składanie swoich ofert do Biura Projektu ANS w Raciborzu pokój nr A231 do dnia 03.10.2023 roku.