Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu ogłasza nabór dla 4 studentów kierunku
pielęgniarstwo, którzy rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2021/2022 do projektu „Program rozwojowy kierunku  pielęgniarstwo IKFiZ  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Raciborzu” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

Studenci zostaną w ramach projektu objęci  wsparciem poprzez:

  1. Udział w kształceniu metodą symulacji medycznej. Zajęcia będą prowadzone metodami niskiej, pośredniej i wysokiej wierności na terenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej przez wykwalifikowanych instruktorów symulacji.
  2. Udział w zajęciach dodatkowych:  

a). zajęcia praktyczne i teoretyczne z przedmiotu Epidemiologia szpitalna

b). udział w szkoleniu; „Bliżej siebie, bliżej innych”

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Nabór do projektu odbędzie się zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie WWW projektu https://prkp.pwsz.raciborz.edu.pl/

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobligowane do wypełnienia pisemnych zgłoszeń wraz z załącznikami, które dostępne są w Biurze Projektu.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Projektu  w budynku A pokój 231 u pani Zuzanny Mika do dnia 14 lutego do godziny 14.00.